สวัสดีค่ะ ต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะ?
shopup.com

 

บริษัท ไนน์เคมีคอลแอนด์พลาสติก จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทย ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทงานพิมพ์สกรีนสำหรับผ้าทุกชนิด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งพิมพ์กึ่งสำเร็จ โดยบริษัทมีทีม R&D เป็นของตัวเองซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เทียบเท่าระดับสากล

1676728

ดูบทความแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 5 ปีของกัมพูชา

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 5 ปีของกัมพูชา

หมวดหมู่: บทความ

 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 5 ปีของกัมพูชา

กัมพูชากำลังเตรียมแผนพัฒนาระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563-2568) สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และกระเป๋าเดินทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายอุน พรมนนิโรธ (Aun Pornmoniroth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา กล่าวว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการแข่งขันที่มากขึ้น 

“แผนพัฒนาดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแผนที่กำหนดแนวทางในการปฏิรูปอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และกระเป๋าเดินทางของกัมพูชาให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูง มีความหลากหลาย และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน” เขากล่าว

แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มผลิตภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจ

รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสวัสดิการของพนักงาน ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและโดยตรงจากต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ดึงดูดให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และกระเป๋าเดินทางและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาเป็นอุตสาหกรรมหลักที่กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานหลายพันคนตกงาน ในขณะเดียวกันกัมพูชายังเผชิญกับการเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป (Everything But Arms หรือ EBA) โดยจะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563

นายอุน พรมนนิโรธ กล่าวว่า แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และกระเป๋าเดินทางเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม

 

ที่มา : www.thaitextile.org/

02 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 297 ครั้ง

Engine by shopup.com